verbouwing van sobere burgermeester villa tot rijkelijke burger villa

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen om de bestaande woning op het adres Kromme Horn 19 te Graft te verbouwen en uit te breiden met een veranda en berging.

BOUWBURO rood-hart is gevraagd om, de in 1968 opgerichte woning, te voorzien van een nieuw uiterlijk met een daarbij behorende berging. Hierbij is gevraag om het ontwerp, complete uitwerking en constructieve berekeningen uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's en tekeningen geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekeningen van de toekomstige situatie.