daar waar de dokter niet meer aanwezig is

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen om de woning en voormalige dokterspraktijk op het adres Rechtestraat 80 en 82 te De Rijp, daterend uit 1750, te verbouwen en uit te breiden. De vorm van de makelaar in de vorm van een aesculaap is toepasselijk voor de dokterswoning.

BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking en constructieve berekeningen uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's en tekeningen geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekeningen van de toekomstige situatie.