extra veel ruimte voor het boerengezin

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen om de bestaande woning op het adres Alkmaarseweg 9 te Middenmeer te verbouwen en uit te breiden met een nieuwe aanbouw met opbouw.

BOUWBURO rood-hart is gevraagd om, de in 1960 opgerichte pachterswoning, te voorzien van een nieuw innerlijk en uiterlijk. Hierbij is gevraag om het ontwerp, complete uitwerking en constructieve berekeningen uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's en tekeningen geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekeningen van de toekomstige situatie.