fraaie bedrijfswoning in de polder

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen om een nieuwbouw woning te ontwerpen aan de Middelweg 18 te Starnmeer.

De Starnmeer en Kamerhop werd in 1643 drooggelegd. Het was één van de vele meren in het Noorderkwartier, grenzend aan het Schermereiland in het noorden, in het oosten aan de Beemster en de huidig polder Wormer, Jisp en Neck, in het westen en zuiden aan de Wouden en de Krommeniër Woudpolder. De polder ontleent waarschijnlijk zijn naam (Starnmeer, Starmeer, Sternmeer, Stermeer) aan zijn ster vorm. Vaak wordt ook de naam ‘Starnmeer en Kamerhop’ gebruikt omdat de Kamerhop weliswaar bestuurlijk tot de Starnmeer hoort, maar daarvan waterstaatkundig, ten gevolge van het graven van de Noorderringsloot, apart van staat. Leeghwater ontwierp de plannen voor het maken van de ringsloten, ringdijken en de schepradmolens. Hij maakte ook een kaart met behulp waarvan men in 1643 het drooggemalen land verkaveld heeft. Zijn kostenberekening dat het droogleggen van de 650 morgen 525 gulden per morgen zou kosten was veel te optimistisch. Het octrooi werd verleend aan de vroedschappen van Graft en De Rijp. Belanghebbenden waren vooral Uitwaterende Sluizen vanwege de boezemvermindering en Alkmaar die door het Starnmeer een vaarroute naar de stad had.
BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp te maken. De nieuwe woning is ontworpen met alle energiezuinige en duurzame materialen voor een moderne woning. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's en tekeningen geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekeningen van de toekomstige situatie.