authentiek in een nieuwbouw woning in Pauw fase 3 te De Rijp

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het geheel verzorgen van alle benodigde werkzaamheden, om een nieuwbouw woning te ontwerpen en uit te werken op het adres Stakelandje 10 in De Rijp.

Ten zuidoosten van het karakteristieke centrum van De Rijp ligt tussen het Zuideinde en de Beemsterringvaart, ligt het Oeverpark De Pauw. De Pauw ontleent haar naam aan de houtzagersmolen De Pauw, welke in 1686 naar de Rijp is vervoerd om er op een vrij omheind erf balken mee te zagen. De molen beschikte over windrecht, hetgeen verklaart waarom De Pauw vrij is gebleven van bebouwing. De zaagmolen brandde af in 1884 en is nooit meer herbouwd. Een deel van dit park wordt ontwikkeld als woningbouwlocatie. 

In plangebied De Pauw heeft BOUWBURO rood-hart een nieuwbouw woning ontworpen met alle energiezuinige en duurzame materialen voor een moderne woning. BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking, constructieve berekeningen en EPC/ EPN berekeningen uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De impressies en bouwkundige tekeningen geven een impressie van de toekomstige situatie.