daar waar de professor woonde in Graft

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het geheel verzorgen van alle benodigde werkzaamheden, om een nieuwbouw boerderij te ontwerpen en uit te werken op het adres Raadhuisstraat 57 te Graft. 

De Raadhuisstraat, destijds nog Dorpsstraat geheten, aan het begin van de twintigste eeuw. Een smalle straat in het groen met nog een houten brug naar de Globdijk. De boerderij op het huidige adres Raadhuisstraat 57 van Jan Kieft, gebouwd in 1880 en 'gerenoveerd' in de zestiger jaren. Tot op de dag van vandaag staan tussen brug en boerderij enorme kastanje bomen. Oorspronkelijk lag ook aan de zuidkant van de boerderij een boomgaardje. Daar werden in 1965 Raadhuisstraat 51 t/m 55 gebouwd. De boerderij van Kieft, nu Raadhuisstraat 57, kent al heel lang geen agrarische functie meer. Kieft zelf moest al lang geleden om gezondheidsredenen stoppen met het boerenbedrijf. Hij werd de laatste tolbaas van Graft. (De tol was oorspronkelijk opgericht voor het onderhoud van de Globdijk en twee bruggen, alsmede witte brug van Graft). De houten brug naar de Globdijk is (vermoedelijk) eind jaren veertig/begin jaren vijftig vervangen door de huidige brug.

Het nieuwe ontwerp zal gerealiseerd worden op de huidige locatie van de boerderij met alle energiezuinige en duurzame materialen voor een moderne boerderij. Bij het ontwerp is goed rekening gehouden met de oorspronkelijke raam partijen en raam verhoudingen. De terugkomende T-ramen zijn daarbij o.a. weer zichtbaar met veel respect en behoud van de enorme kastanje bomen.
BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking, constructieve berekeningen en EPC/ EPN berekeningen uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's en tekeningen geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekeningen van de toekomstige situatie.

De boerderij zal worden gerealiseerd door Bouwbedrijf Piet Groen uit de Starnmeer.