nieuw ziekenhuis in Den Haag

Het HagaZiekenhuis in Den Haag wordt ingrijpend verbouwd en fors uitgebreid met nieuwbouw. In het vernieuwde ziekenhuis moet de wens van de patiënt nog meer centraal komen te staan. Zo worden de bezoektijden verruimd, zijn straks op bijna alle afdelingen logees welkom en wordt de openbare ruimte de komende tijd verder uitgebreid met een winkelpromenade.

Een nieuwe situatie met grote gevolgen voor de beveiliging van het ziekenhuis. PBT te Heerhugowaard werd na een aanbesteding verkozen tot hoofdaannemer. PBT leverden en installeerden een nieuw videosysteem, een security managementsysteem (met een geïntegreerd NOX inbraaksignaleringsysteem) en een gebouwbeheersysteem.

BOUWBURO rood-hart heeft voor PBT te Heerhugowaard alle benodigde BIM tekenwerkzaamheden verzorgd ten behoeve van de beveiliging. De foto's geven een impressie van de nieuwe situatie en het BIM model.