een fantastische plek tussen de Tuingracht en de Buizenhaven

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het geheel verzorgen van alle benodigde werkzaamheden voor het realiseren van twee nieuwbouw woningen en twee bergingen op het adres Tuingracht 28a, 29, 30 en 31 te De Rijp. 

In het jaar 1330 schenkt Nicolaas, priester in de kerk van Graft, land aan de Grote Kerk in Alkmaar. In de betreffende schenkingsakte wordt voor het eerst melding gemaakt van "De Rijp". Tot dan, waarschijnlijk een kleine buurtgemeenschap van en bij Graft.
In de tweede helft van de 14e eeuw begon men met de aanleg van een dijk, haaks op de dam in De Rijp. De dam maakte deel uit van een langgerekt stuk oever langs de oudste bedijking en op die plek ontstond ook de eerste bebouwing. Daar is tevens de herkomst van de naam uit af te leiden. 'Ripa' is de Latijnse benaming voor oever, en in het Oudhollands verbasterd tot 'Rijp'.
De aanleg van de nieuwe dijk vormde een obstakel in de waterverbinding tussen Graft en de Beemster. De boten moesten vanaf dat moment over de dijk worden getrokken via een overtoom, een installatie die kan worden gezien als voorloper van de schutsluis. De waterverbinding tussen Graft en De Rijp bestond uit de Mieuwijdt en de Rijpsloot. De verbinding tussen De Rijp en de Beemster werd gevormd door de Tuingracht. 

BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking, constructieve berekeningen, inrichting, aanbesteding van het werk en begeleiding uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekening van de toekomstige situatie.