een droogloop tussen de woning en berging met een veranda als kado op het Vlaander

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het geheel verzorgen van alle benodigde werkzaamheden voor een externe verbouwing van de bestaande woning op het adres Vlaander 1 te De Rijp.

De externe verbouwing betreft een tussenbouw tussen de bestaande woning en berging, veranda aan de berging en een tweetal dakkapellen.
Vlaander 1 was tot voor de nieuwbouw in 2003 en klein bakstenen pandje met houten topgevels uit de eerste helft van de 19de eeuw. De sloot, die onder Nieuwland 14 doorliep, boog hier om naar het zuiden. De oostgevel van het pand Vlaander 1 stond in het water. Door de slechte waterkwaliteit, alle ‘telefooncellen’ stonden nog op de slootkant, was het hier ongezond toeven. Het vehaal gaat dat in dit huisje twaalf mensen aan tuberculose zijn overleden. Eind 2001 of begin 2002 is het pand grotendeels door brand verwoest. Bij nieuwbouw in 2003 kreeg het samengestelde volume een beetje het karakter van het oorspronkelijke pand. Hierdoor ziet het er uit alsof het al een aantal verbouwingen heeft ondergaan. De langgerekte vorm is hoger maar de knip in het dak kwam terug. Om voldoende woonruimte te krijgen werd het nieuwe huis wat hoger en ook werd de bebouwde oppervlakte iets groter. Om een droogloop te kunnen verkrijgen vanuit het hosje achter de woning naar de berging achter de woning, heeft BOUWBURO rood-hart een tussenbouw met platdak ontworpen. Een platdak dat qua hoogte als respectzone en om de fijn korrelligheid van de bebouwing op het achtererf te bewaren. Naast de tussenbouw heeft BOUWBURO rood-hart een veranda ontworpen aan de bestaande berging om een intieme zitplek te realiseren door het wegvallen van de tussenbouw.

BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking, constructieve berekeningen en begeleiding uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekening van de toekomstige situatie.

De gehele verbouwing wordt uitgevoerd door het aannemersbedrijf Duinmaijer uit De Rijp.