van praktisch transportbedrijf naar fraaie dijkwoning met berging

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen om de bestaande dijkwoning op het adres Oostdijkje 1 te De Rijp te verbouwen en uit te breiden. In dit bescheiden huis woonde het echtpaar Beumer. De heer Beumer runde van hier uit zijn vrachwagenbedrijf. Boven de uitbouw van het huis is de torenspits van de Grote Kerk van De Rijp zichtbaar. Naast de verbouwing van de bestaande dijkwoning heeft BOUWBURO rood-hart ook een bijpassende berging ontworpen.

BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking en constructieve berekeningen uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's en tekeningen geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekeningen van de toekomstige situatie.