ontruimings plattegronden

Ontruimings plattegronden
Bij brand in een gebouw ontstaat al snel een levenbedreigende situatie, vooral door de grote rook- en hitteontwikkeling. Iedereen moet het gebouw dus zo snel mogelijk kunnen verlaten. Goede vluchtwegsignalering en noodverichting zijn essentieel in geval van een dergelijke calamiteit.

Samen met een gecertificeerde installateur worden door BOUWBURO rood-hart vluchtroutes, verzamelplaatsen en o.a. blusmiddelen in kaart gebracht op een ontruimingsplattegrond. Dergelijke evacuatie- of ontruimingsplattegronden worden opgehangen op strategische posities langs de vluchtroutes in het gebouw.