ventilatie berekeningen

Ventilatie berekeningen
Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat in ruimten waar mens of dier verblijven, en gebeurt door koolzuurgas, vocht en verontreiniging af te voeren en verse lucht aan te voeren. De luchtverontreinigingkan van verschillende aard zijn (bv. sigarettenrook, bacteriƫn en schimmelsporen, chemische stoffen, stof, geurstoffen). De noodzakelijke hoeveelheid te verversen lucht hangt af van de productie van vocht, koolstofdioxide (CO2) en verontreiniging en de aard van de verontreiniging, en van het aantal mensen of dieren die in die ruimten verblijven. Voor scholen, kantoren, ziekenhuizen en woningen gelden daarom verschillende normen. In Nederland stelt het Besluit Bouwwerken Leefomgevings (BBL) de normen per gebruiksfunctie.

Spuiventilatie of luchten is niet hetzelfde als de hierboven enoemde ventilatie, maar heeft ten doel in korte tijd sterk verontreinigde binnenlucht af te voeren of te spuien. Dit kan worden bereikt door ramen en/of deuren tegen elkaar open te zetten. Deze manier van ventileren is in het Besluit Bouwwerken Leefomgevings (BBL) vastgelegd.

BOUWBURO rood-hart maakt gebruikt van speciaal ontwikkelde software, die de benodigde ventilatie kan berekenen of kan controleren. Deze software genereert een heldere en controleerbare rapportage die aantoont of aan de gestelde eisen t.a.v. ventilatie wordt voldaan.