3d modelleren van bestaande objecten met pointclouds

Daglicht berekeningen

3D scannen is populair. Veel partijen bieden deze techniek in een bepaalde vorm aan. Echter, in de praktijk blijkt dat niet iedere aanbieder de techniek en beperkingen volledig begrijpt. Omdat 3D scanning populair is, is het niet lastig te verkopen. Wij doen echter vooral aan verwachtingsmanagement om teleurstelling achteraf te voorkomen.3D modelleren met pointclouds en het omzetten in een tekening is een van onze kernactiviteiten. We maken 3D BIM modellen, solid models, faces-models en meshes van onder andere bestaande monumentale gebouwen, fabrieksobjecten, maar we modelleren ook voor de industrie en bijvoorbeeld plant-maintenance. High-end 3D laserscannen is vaak de eerste stap in het accuraat in kaart brengen van gebouwen, installaties of andere objecten. Het correct uitwerken in bijvoorbeeld een 3D model is net zo essentieel voor een waardevol eindproduct.

Meten met bouwkundigen
Weten wat je meet is net zo belangrijk als weten hoe je meet. Wij vinden dat je alleen goed meet wanneer je de business begrijpt. De bouw kent naar verhouding de meest complexe situaties voor 3D meten en uitzetten. Het is in de praktijk extreem belangrijk te begrijpen wat je precies meet – en met welk doel. Wij meten daarom met een team van bouwkundigen. Hiermee hebben wij een unieke positie in de wereld van 3D scanning.

3D mobiele laserscanner maakt pointclouds
De 3D mobiele laserscanner bevind zich op de rug van de persoon die zich door het object voort beweegt. Met 3D scannen wordt alles gemeten wat ‘de scanner om zich heen kan zien’ vanaf de plaats waar hij staat. Een 3D laserscanner meet met hoge snelheid, vaak wel met 1 miljoen punten per seconde. Het resultaat is een wolk van meetpunten; de pointcloud. Al deze meetpunten hebben een coördinaat X, Y, Z.

Voordelen high end 3D scanning boven traditioneel inmeten
Een pointcloud wordt gemaakt door een laserscanner. Het meten met laserscanners en de scandata die hieruit voortkomen hebben vele voordelen ten opzichte van de data die worden gemaakt met traditionele meetmethoden. Het grote voordeel ten opzichte van traditioneel inmeten is dat het totale gebouw wordt ‘gevangen’ in een 3D puntenwolk en er daardoor een exacte maatvoering beschikbaar is van alles wat de laserscanner heeft gescand. De grootste voordelen van een pointcloud hebben we hieronder opgesomd.

- De pointcloud vormt direct een 3D model (weliswaar uit meetpunten) dat onmogelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden.
- De pointcloud kan zo gemaakt worden dat u nooit meer terug hoeft te gaan naar de locatie. Er wordt niets vergeten in te meten;
- De pointcloud kan rechtstreeks als onderlegger gebruikt worden in vele tekenprogramma’s zoals bijvoorbeeld AutoCAD of REVIT voor het opzetten van een 2d of 3D tekening of voor het verder opwerken van tekeningen;
- De pointcloud kan zo worden opgebouwd dat een deel van het tekenwerk achterwege kan blijven. Tekenwerk kan eenvoudiger gefaseerd worden wanneer men werkt met een pointcloud;
- De pointcloud is een 3D inmeting die zowel voor 2d als 3D tekenwerk gebruikt kan worden;
- De pointcloud maakt het uitbreiden van het pakket tekeningen met bijvoorbeeld extra doorsneden eenvoudig. Men hoeft niet terug naar de locatie om extra meetwerk te verrichten. Men maakt gewoon een snede op een andere plaats in de pointcloud.

Laserscanner levert pointcloud en geen BIM-model

Veel mensen praten over Scan to BIM maar bedoelen daarmee eigenlijk iets anders. Ze hebben het over een 3D tekening op basis van een 3D-meting. BIM-men omvat veel meer dan het maken van een 3D tekening. Het gaat hierbij onder andere om de opbouw van een intelligent model waarbij sprake is van koppelingen naar databases. De elementen in de tekeningen moeten opgebouwd zijn volgens vaste afspraken in een eenduidige taal (IFC en IFD).

Het is daarom een vaststaand feit dat de tekening vanaf het eerste begin opgebouwd moet worden uit intelligente schematische elementen. Importeren van losse punten en lijnen in een standaard dxf of dwg-formaat levert geen geschikte elementen voor een BIM-model. Deze informatie kan slechts gebruikt worden als onderlegger om het model mee op te zetten. Dit geldt natuurlijk ook voor pointclouds. Scan to BIM bestaat daarom niet als eenduidige handeling. De punten uit een pointcloud hebben nauwelijks entiteiten en geen andere eigenschappen dan een coordinaat. Er bestaat geen automatisering die de data uit een pointcloud kan omzetten naar schematische 3D objecten met eigenschappen geschikt voor BIM. De pointcloud blijft slechts een onderlegger.

Pointcloud uit 3D-scanner geeft de perfecte werkelijkheid
Scannen op korte afstand met een zeer hoogwaardige laserscanner geeft de perfecte opname van de werkelijkheid. Deze output is in de meeste situaties in de bouw echter niet gewenst. We willen een snelle meting met minimale afwijking waarmee we vervolgens strakke bouwkundige tekeningen gaan maken. Het vastleggen van de werkelijkheid is dus eigenlijk helemaal niet gewenst. Met scannen gebeurt dit wel. Of dit nu wenselijk is of niet. Daarom zijn pointclouds niet altijd geschikt en moeten ze vooral gebruikt worden als onderlegger voor het maken van bouwkundige tekeningen. Het schematiseren van de pointcloud is natuurlijk niet nodig wanneer men een basis wil hebben voor het maken van perfecte visualisaties.

3D scanning door BOUWBURO rood-hart
BOUWBURO rood-hart is gespecialiseerd in 3D meet- en tekenwerk van bestaande gebouwen, objecten en installaties. Wij richten ons nadrukkelijk op de optimalisering van de kwaliteit, efficiency en innovatie van het 3D meet- en tekenproces We leveren dagelijks praktische oplossingen binnen 3D meet- en tekenwerk aan klanten. Onze service verkleint de kans op ontwerp- en bouwfouten.

De scandata wordt gebruikt voor het maken van:
- 2D tekeningen;
- 3D modellen;
- BIM-modellen;
- Reverse engineering;
- Documentatie van bijvoorbeeld archeologie.

Informatie
Wilt u meer informatie over het bovengenoemde of wilt u een offerte ontvangen, gespecificeerd op de wensen die u met uw object heeft? Neem dan contact met BOUWBURO rood-hart voor een afspraak.