een tweeling herbouwen aan de Tuingracht

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het geheel verzorgen van alle benodigde werkzaamheden voor het herbouwen van twee panden in twee woningen op het adres Tuingracht 33 en 34 te De Rijp. 

Tuingracht 33 is een rijksmonument. Een pakhuis, voorheen woning, vermoedelijk uit de 18de eeuw. De onderpui is in de 19de eeuw gepleisterd in blokmotief en het pand kreeg aan de andere drie kanten gemetselde muren. De houten topgevel mocht blijven. Opvallend zijn de pakhuisdeuren. Klampen en schoren zitten aan de zichtzijde net als bij het pakhuisje er naast op nummer 34. De deuren zijn vrij laag doordat er bovenlichten in het deurkozijn zijn aangebracht. Omstreeks 1980 vestigde zich hier een garagebedrijfje, dat een jaar of vijf later verhuisde naar het Zuideinde (voorheen garage Hooijberg). Daarna volgde leegstand. Diverse keren werden noodherstellingen verricht om het sterk verwaarloosde pand overeind te houden en om gevaar voor omwonenden en passanten te voorkomen. Uiteindelijk was er in 2012 geen houden meer aan. Het pand moest worden gesloopt. Tuingracht 34 is ook een rijksmonument. Een tweede pakhuisje uit de 18de eeuw met ongeveer dezelfde maat als nummer 33. Het heeft iets meer van z’n oorspronkelijkheid bewaard. Opvallend zijn de pakhuisdeuren. Klampen en schoren zitten aan de zichtzijde, net als bij nummer 33. De deuren zijn hoog en het benodigde daglicht ontvangt men via twee kleine raampjes in de hoekpenanten.

BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking, constructieve berekeningen en overig benodigde documenten te vervaardigen. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekening van de toekomstige situatie.