statig atelier in het bos

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het geheel verzorgen van alle benodigde werkzaamheden, om een atelier te ontwerpen in het bos bij Schoorl. 

Het nieuwe ontwerp zal gerealiseerd worden op de huidige locatie van het bestaande atelier met alle energiezuinige en duurzame materialen.
BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking, constructieve berekeningen en BENG berekeningen uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's en tekeningen geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekeningen van de toekomstige situatie.