een nieuwbouw woning in stijl van zijn omgeving

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het geheel verzorgen van alle benodigde werkzaamheden voor een nieuwbouw woning op het adres De Goorn 28 te De Goorn.


De oudste vermelding dateert van ca. 1312 als "den Gore". De plaatsnaam De Goorn is meervoudsvorm voor de benaming goor, wat modder- of slijkland betekent. Bij De Goorn verwijst de naam naar drassig modderland dat vol sloten was gelegen. Sloten waren en zijn weliswaar typerend voor het gebied waar De Goorn in is gelegen, maar het meeste land was met laagveen bedekt en De Goorn dus niet; het vormde een soort overstromingsgebied. De plaats komt in 1745 voor als De Gooren, vanaf 1866 komt de spelling De Goorn voor. Ook kwam een tijdlang de spelling De Goorne naast die van De Goorn voor.
Het was in het begin een gehucht, maar nadat het in 1637 een kerk kreeg, kreeg het de status van dorp. Ook het grondgebied wat dan tot De Goorn werd gerekend werd groter. Het oorspronkelijke dorp was een lintdorp gelegen tussen De Burgt en Avenhorn in.

BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking, EPC/ EPN berekeningen, constructieve berekeningen en de aanbesteding van het werk uit te voeren. De foto's geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekening die van de toekomstige situatie.