van een kantoor naar een tuin met berging

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het geheel verzorgen van alle benodigde werkzaamheden voor een interne en externe verbouwing van een bestaand kantoor met woonhuis naar een woning met een losse berging op het adres Tuingracht 7 te De Rijp. 

Het bestaande object is een invoeging uit 1966. Heeft u opgemerkt dat het achterover lijkt te vallen? Dat komt omdat het met alle geweld ‘te lood’ moest staan van aannemer en opdrachtgever. Als dan ernaast de panden op vlucht staan, wordt die indruk nog versterkt. Het is een ontwerp van Corn. de Jong die dus duidelijk gelijk had. Aanvulling: De opdrachtgever heeft me wel eens laten merken dat hij er spijt van had. Toen hij later een ander pand dat vrij veel vlucht had liet restaureren, mocht dat van hem absoluut niet recht gezet worden.
BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking, constructieve berekeningen, inrichting, aanbesteding van het werk en begeleiding uit te voeren. De foto's geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekening van de toekomstige situatie.