verbouwing van villa Zonneweelde, de laatste paalwoning aan de Loosdrechtse Plassen.

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het geheel verzorgen van alle benodigde werkzaamheden voor een interne en externe verbouwing van het bestaande rijksmonument, villa Zonneweelde aan de Loosdrechtse Plassen te Loosdrecht. 


Oorspronkelijk waren de Loosdrechtse Plassen een veengebied dat te drassig was voor agrarische doeleinden. Om het gebied te ontwateren werden sloten naar de Utrechtse Vecht gegraven. Het laagveen dat zo ontstond, was droog genoeg om te worden gebruikt als weidegebied. In de 16e eeuw werd het veen afgestoken voor turf. In de 17e en 18e eeuw maakte het gebruik van de baggerbeugel het ook mogelijk om te vervenen beneden het grondwaterpeil. Er ontstonden met water gevulde trekgaten tussen de legakkers. Niet iedereen hield zich aan de regels voor de turfwinning. De smalle legakkers werden weggegraven of ze werden bij stormweer door de golfslag weggeslagen en geleidelijk groeiden de plassen tot de huidige omvang. Her en der in de Eerste tot en met de Vijfde Plas zijn nog enkele stukjes legakker bewaard gebleven, evenals langs sommige oevergebieden van de plassen. De Kievitsbuurt is een voorbeeld van een vrij goed bewaard legakkergebied.

In de 20e eeuw is door de opkomst van de watersport een groot recreatiegebied ontstaan. Het Wijde Blik en de Loenderveense Plas werden gebruikt voor zandwinning. Een deel van de Loenderveense Plas is omkaad door het voormalige Amsterdamse Waterleidingbedrijf (nu Waternet) voor de productie van drinkwater.

BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking, constructieve berekeningen, inrichting en begeleiding uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekening van de toekomstige situatie.