landelijk wonen op een nieuw woonerf in Kwadijk

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het geheel verzorgen van alle benodigde werkzaamheden, om een woonerf te ontwerpen met landelijke inpassing in Kwadijk. Twee woonhuizen met bijbehorende bergingen dat passend zijn in de omgeving.
Het nieuwe woonerf zal gerealiseerd worden op de locatie van de bestaande bergingen en wordt voorzien met alle energiezuinige en duurzame materialen voor een modern woonhuis.
BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking, constructieve berekeningen, geotechnische en BENG berekeningen uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's en tekeningen geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekeningen en impressies van de toekomstige situatie.