met een weidevogel in het vizier in Grootschermer.

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen om een woonhuis te ontwerpen aan het Haviksdijkje 6 te Grootschermer. Een nieuwbouw woonhuis dat passend is in zijn omgeving.
Het nieuwe ontwerp zal gerealiseerd worden op de bestaande locatie van de bestaande berging met alle energiezuinige en duurzame materialen voor een modern woonhuis.
BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking, constructieve berekeningen, geotechnische en BENG berekeningen en bouwbegeleiding uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's en tekeningen geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekeningen van de toekomstige situatie.