een parel aan de rand van het IJselmeer in Hoorn

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het geheel verzorgen van alle benodigde werkzaamheden voor een interne en externe verbouwing aan de woning op het adres Achter op 't Zand 9 te Hoorn. 

Achter op 't Zand is een straat in de binnenstad van de Noord-Hollandse stad Hoorn. De straat is direct gelegen aan de Grashaven en verbindt het Visserseiland met het Oostereiland. De straat heeft geen rijks- of gemeentelijke monumenten, maar wel een aantal beeldbepalende panden, en maakt deel uit van het op 24 juli 1970 ingestelde Rijksbeschermd gezicht Hoorn.
De straat begon als een brede strook land die naar de Zuiderzee afliep. Bij een zware storm in 1775 liep dit gebied, alsmede een groot deel van Hoorn, onder water. Om herhaling te voorkomen werd een dijk aangelegd, die in 1778 voltooid was. Aanvankelijk was dit een zeewerende dijk maar later werden er ook woningen gebouwd. Vanwege de vele reders en kooplieden die handel dreven met Italiƫ en het Middellandse Zeegebied, kreeg de dijk uiteindelijk de naam Italiaanse Zeedijk. Later werden ook meer naar de haven toe huizen gebouwd: de uiteindelijke straat. Langs de Grashaven lagen hopen ballastzand voor vertrekkende schepen. Daaraan heeft de straat haar naam te danken.

Achter op 't Zand loopt vanaf het West met een bocht langs het water van de Grashaven in oostelijke richting naar het Hoofd en de Schuijteskade. Hierdoor is alleen het eerste stuk gebogen; de rest van de straat is recht. De straat heeft geen kruisingen, maar is wel door middel van een aantal stegen verbonden met de Italiaanse Zeedijk.

BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking, constructieve berekeningen, inrichting, aanbesteding van het werk en begeleiding uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogeljikheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekening van de toekomstige situatie.