geweldig uitzicht over de Mijzerpolder

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen om een nieuwe dijkwoning op het adres Mijzerdijk 21 te Ursem te ontwerpen en uit te werken.

De geschiedenis van de Mijzen wordt gekenmerkt door strijd: de strijd tegen het water, de strijd tegen de nieuwe polders over de bemaling en de strijd onderling tussen de drie delen waaruit de polder bestuurlijk bestond: WestMijzen, OostMijzen en het noordelijk deel. Westmijzen was kort zelfstandig en viel daarna onder het oude Schermer en nog weer later onder Schermerhorn (nu gemeente Schermer). Oostmijzen viel onder de Veenhoop en later Avenhorn (nu gemeente Wester-Koggenland). Het noordelijk deel viel onder Ursem (nu ook Wester-Koggenland).

In 1889 werd de polder nog getroffen door een overstroming. Het gevolg van een gebrek aan eenheid bij het onderhoud van de ringdijk (te late 'gemeenmaking').

De Mijzenpolder is een schitterende, ongerepte veenweidepolder. Er loopt één weggetje de polder in, de Vrouwenweg, naar de plaats waar vroeger het kerkje lag. Verder is het binnenste van de polder alleen per boot toegankelijk, maar een wandeling of een fietstochtje over of langs de ringdijk (12 kilometer) levert je een grandioos overzicht van de polder op.

BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking en constructieve berekeningen uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's en tekeningen geven een impressie van de huidige situatie en van de toekomstige situatie.