het nieuwe buitenverblijf "Westwijck" in de Purmer

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het geheel verzorgen van alle benodigde werkzaamheden voor het realiseren van nieuwbouw woonhuis op het adres Westerweg 35 te Purmerend.

Buitenverblijf “Westwijck” is in 1637 gebouwd en ontworpen door architect Philip Vingboons voor Renier Pauw. Buitenverblijf “Westwijck” was een buitengewoon luxueus buitenverblijf met een facade met pilasters, witte gevels en een leien dak. Buitenverblijf “Westwijck” is het meest luxeuse buitenverblijf dat Philip Vingboons heeft ontworpen. Alleen huis Ten Bosch te Maarsen heeft kolosale pilasters en een verhoogde middenpartij. Voor Jeronumus Ranst ontwierp Philip Vingboons in 1644 het buitenverblijf “Ransbosch” in de Purmer. Een buitenverblijf in een sobere vorm.

BOUWBURO rood-hart is gevraagd om het ontwerp, complete uitwerking, constructieve berekeningen, inrichting, aanbesteding van het werk en begeleiding uit te voeren. Een totaal paket van niets tot iets waarbij naar mogelijkheden is gekeken en totaal niet in beperkingen. De foto's geven een impressie van de huidige situatie en de bouwkundige tekening van de toekomstige situatie.