van Jozefschool naar authentieke woonbuurt

Het is bekend: oudheidkundige verenigingen zijn vaak te laat met hun bouwkundige adviezen voor het behoud van oude dorpselementen. Het gevolg is dat er in hun ogen afbraak plaats vindt, wetende dat nieuwbouw voor minstens de komende 100 jaar er staat. Oudheidkundige Vereniging Schermereiland heeft hiervan geleerd. Ze wil een actieve rol spelen bij ‘kwetsbare’ bouwplannen in de dorpskern van De Rijp. Te beginnen bij de nieuwe invulling van het complex Sint Jozefschool aan de Kerkstraat. 

De Oudheidkundige Vereniging Schermereiland neemt het initiatief om te komen met een plan voor nieuwbouw op het terrein van de voormalige Sint Jozefschool in De Rijp. Wim: “Deze plek kent iedereen, want duizenden hebben daar hun schooljaren door gebracht. Het ligt in de ‘buurtjes’, een van de oudste gedeelten van De Rijp. Vroeger arm, nu een parel met veel gerestaureerde huizen. Iedereen wil dat hier zorgvuldige nieuwbouw wordt gepleegd en wij nemen hierin het voortouw om te voorkomen dat we als Rijpers later zeggen: dit had zo niet gemoeten. Dit is eeuwige zonde.”
Lees meer...

fantastisch wonen in de Eilandspolder

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het geheel verzorgen van alle benodigde werkzaamheden, om een nieuwbouw woning met berging en zwembad te ontwerpen en uit te werken op een kavel in de Eilandspolder in de omgeving van Driehuizen. 
Lees meer...

het is mooi verblijven in Grosthuizen

BOUWBURO rood-hart heeft de opdracht gekregen voor het verzorgen van alle benodigde werkzaamheden, om een bestaande kop-rompboerderij en nieuw te bouwen zorgwoningen uit te werken in artist impressies op het adres Grosthuizen 54 te Grosthuizen. 
Lees meer...